Algemene uitgangspunten

Stotteren begint meestal tussen 2 en 7 jaar. Bij een aantal kinderen gaat het vanzelf over, bij een aantal kinderen niet. Hoe langer het stotteren bestaat, hoe kleiner de kans dat het vanzelf overgaat. Als u twijfelt, kunt u de Screeningslijst voor Stotteren invullen. Bij een score van 11 of hoger, wordt contact met een stottertherapeut geadviseerd.

Het uitgangspunt van stottertherapie is maatwerk. Kant en klare therapie en adviezen die voor iedereen bruikbaar zijn, werken meestal niet voldoende. Uw hulpvraag vormt het vertrekpunt van waaruit we samen besluiten wat voor u of uw kind de juiste therapiekeuze is.

Stotteren is niet altijd te ‘genezen’. Vloeiend spreken is daarom niet altijd de doelstelling. Het in vrijheid durven communiceren zonder belemmeringen te ervaren, kan een reëlere doelstelling zijn.

 

Jonge kinderen
Bij jonge kinderen tot 7 jaar bestaat de behandeling uit ouderbegeleiding om de directe omgeving van het kind zodanig aan te passen aan zijn of haar mogelijkheden, dat het kind vloeiend kan spreken. Het kan ook zijn dat er direct met het kind gewerkt wordt om het stotteren ‘vloeiender’ te maken of om het vloeiend spreken te trainen. Er wordt gewerkt volgens het Demands&Capacities Model van Starkweather en volgens het Lidcombeprogramma. Eventuele bijkomende problemen in de spraak, taal, mondmotoriek en sensorische integratie worden behandeld als dat nodig is. Soms kan het nodig zijn om de deskundigheid van een orthopedagoog/psycholoog of een kinderfysiotherapeut in te schakelen.

 

Basisschoolleeftijd
Bij oudere kinderen in de basisschoolleeftijd kijken we samen naar het stotteren: wat gebeurt er als je stottert? Waar heb je last van? In samenwerking met ouders en leerkrachten gaan we aan het werk. Soms werken we aan technieken om vloeiender te spreken, soms aan manieren om vloeiender te stotteren. En we gaan eraan werken dat jij je thuis en op school niet laat belemmeren door je stotteren.

 

Adolescenten en volwassenen
Bij jongeren en volwassenen staat de invloed van het stotteren op het leven van de cliënt centraal. De doelstelling is het vrijuit kunnen en durven communiceren, met of zonder stotteren. Hiervoor gaan we op zoek naar wat het stotteren met de cliënt doet en naar wat hij (zij) met het stotteren kan doen. Ook hierbij kan het belangrijk zijn de directe omgeving van de persoon die stottert te betrekken bij de behandeling.

 

Individuele en groepstherapie
Stottertherapie in onze praktijk wordt op individuele basis gegeven. Groepstherapie (oudergroep, kindergroep 7-12 jaar, pubergroep en volwassenengroep) is mogelijk bij voldoende cliënten in dezelfde leeftijdsgroep. Wanneer u hierover een vraag of wens heeft, neemt u dan contact met mij op.

 

Coaching van collega-logopedisten en second opinion
Wanneer u of uw behandelend logopedist vragen heeft over het stotteren, kunt u een consult aanvragen. Hierna kan ik u uitgebreid adviseren en de logopedist desgewenst verder coachen.

Voor meer informatie over stotteren:
www.logopedie.nl/site/spraak/vloeiendheidsstoornissen
www.stotteren.nl
www.stottercentra.nl
logopedie en stottertherapie de Streek | Hoofdstraat 207 | 1611 AE Bovenkarspel | 0228-521568 | info@logopediepraktijkdestreek.nl